donderdag 28 oktober 2021

Alles over De Drechtsteden

Voorlichtingsavond huiselijk geweld en seksueel misbruik in Sliedrecht

9 november 2020

SLIEDRECHT - In de week tegen kindermishandeling (16 – 22 november) wordt er op 16 november om 19.30 uur een digitale voorlichtingsavond over de impact van huiselijk geweld en seksueel misbruik gehouden. Aan deze avond werken mee: Veilig Thuis regio Zuid-Holland zuid, burgemeester Van der Borg, Esther Veerman (coördinator van Stichting “Kunst uit geweld”) en traumapredikant ds. Alexander Veerman. De avond wordt uitgezonden via de gereformeerde kerk (PKN). De livestream is te vinden op de homepage van www.gksliedrecht.nl

Op deze avond zal Esther Veerman vanuit haar eigen ervaringen ingaan op de gevolgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Burgemeester Van der Borg zal toelichten wat de rol van de burgerlijke gemeente is in de strijd tegen deze vormen van geweld. Veilig Thuis zal via een beeldbelgesprek toelichten wat de visie, taak en handelswijze van deze organisatie is. Tot slot zal ds. Alexander Veerman de mogelijkheden en valkuilen van de geloofsgemeenschap beschrijven in het omgaan met huiselijk geweld en seksueel misbruik. Het is niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn. Wel wordt er op de avond ruimte geboden om via de digitale mogelijkheden vragen te stellen.

Lees meer over:

avond geweld voorlichtin
Deel dit bericht met je vrienden!