woensdag 19 januari 2022

Alles over De Drechtsteden

Veel twijfels bij raadsfracties over invoering nieuw afvaltarief in 2023 

18 november 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Bij veel raadsfracties leveren veel vragen over de invoering van een recycle-tarief voor de aangeboden hoeveelheid restafval. Dit bleek afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Zaken bij de behandeling van dit onderwerp. Wethouder Lafleur bleek in het debat bereid om te kijken naar de tarieven van grote gezinnen. Ook is hij welwillend om voor de eerste honderd kilogram geen tarief te heffen. 

Lafleur: eerlijk systeem 
Een groot gedeelte van deze commissievergadering was gewijd aan de invoering van het tarief. Hoewel in de commissievergaderingen geen standpunten hoeven te worden ingenomen, waren sommige partijen afwijzend en andere partijen (zeer) kritisch. Wethouder Lafleur verdedigde het voorstel met veel vuur. “Dit is een eerlijk systeem. Het is in de praktijk bewezen, dat een financiële prikkel bij het scheiden van restafval echt helpt. Bovendien zijn er minder verbrandingskosten en je kan meer grondstoffen opnieuw gebruiken. Alleen: we moeten er met  z'n allen meer moeite voor doen. Ik kan me voorstellen dat een systeemverandering aarzelingen geeft en de reactie in de sociale media je aan het denken zet, maar dit systeem, geeft wel milieuwinst voor Ambacht.” 

Kritische raadsfracties
Is Lafleur een groot voorstander, Realistisch Ambacht is een fel tegenstander. Woordvoerder Doevendans stelde vele vragen. Zo was hij kritisch over het feit dat eerst dit voorstel moest worden goedgekeurd, terwijl na deze goedkeuring een verordening over de tarieven moest worden vastgesteld. “Dan weet de Ambachtse burger niet waar hij/zij aan exact toe is.” Volgens de wethouder kan de Ambachtse burger bij benadering wel een inschatting maken, omdat er voor het variabele deel een bandbreedte is tussen de € 2,50 - € 3,50 per aanbieding van een afvalzak van 60 liter.   
Ook PvdA-fractiewoordvoerder Bert van der Wulp toonde zich kritisch, want hij was bijvoorbeeld niet overtuigd van de milieuwinst voor Ambacht. Ook het servicelevel zou volgens hem minder worden en het aantal grijze containers wordt met 100 tot 150 verminderd. Lafleur meende juist dat het servicelevel wordt verhoogd door het ophalen van het plastic niet om de twee weken, maar wekelijks te doen. Grote twijfels leefde er eveneens bij de fractie van AUB. 

Maximumtarief/vrijstelling 
Is er een maximumtarief in dit tariefsysteem mogelijk? zo vroegen commissieleden. In principe is dat volgens Lafleur niet het geval. Wel wilde hij op verzoek van PvdA en Realistisch Ambacht nog eens kijken naar het afval van grote gezinnen. VVD-er Ad Ouwerkerk gaf echter aan dat voor zijn fractie zo’n maximumtarief voor deze doelgroep niet hoeft. 
Verder wil de wethouder in het college bespreken of een vrijstelling van bijvoorbeeld 100 kilogram of van zes afvalzakken mogelijk. Volgens Adrie Scheurwater (EVA) hebben diverse gemeenten een dergelijke vrijstelling. 

Terug naar 30 kilo in 2025? 
Het landelijke programma Van Afval naar Grondstoffen (VANG) heeft als doel dat er vanaf 2020 nog maar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar werd geproduceerd. In 2025 zou dat nog maar 30 kilogram mogen zijn. In Hendrik-Ido-Ambacht was er in 2020 sprake van 277 kilogram restafval per inwoner per jaar. Het aantal kilogram restafval ligt in Hendrik-Ido-Ambacht dus fors boven de landelijke doelstelling. 
Op de vraag van Doevendans hoe de wethouder het streefaantal van 30 kilogram wil bereiken, was Lafleur eerlijk:  “Ik zou het niet weten hoe ik terug zou kunnen gaan naar dit getal. Hiervoor ga ik graag  in gesprek met de raad en de Ambachters. Maar ik bleef wel optimistisch. Ik denk dat we in de communicatie met de inwoners een slag kunnen maken, maar ik denk niet we in 2025 in Ambacht op 30 kilogram uitkomen.”

Snelle behandeling 
De behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad van december is volgens Lafleur noodzakelijk vanwege de termijn van de aanbesteding. Deze aanbesteding en andere voorbereidingen moeten naar zijn mening “zorgvuldig” gebeuren. Het idee is dat één jaar voorbereiding nodig is, zodat het nieuwe systeem per 1 januari 2023 inwerking treedt. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!