donderdag 6 mei 2021

Alles over De Drechtsteden

Ongeveer 650 reacties op mobiliteit in ons dorp

20 november 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Samen zorgen we voor een goede mobiliteit in Ambacht. Deze zomer stelde de gemeente de vraag wat er goed gaat met het verkeer in ons dorp en wat er beter kan. En daar is door een grote groep mensen op gereageerd!

Bedankt voor alle reacties

De afgelopen maanden zijn er 642 reacties gegeven op de interactieve mobiliteitskaart. U vindt op www.h-i-ambachtmobiliteit.nl alle reacties op deze kaart van ons dorp. Ook heeft de gemeente prettige gesprekken en mailwisselingen gehad met o.a. Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de VAO, winkeliersverenigingen, Adviesraad Gehandicaptenbeleid en andere belangenorganisaties.

Reacties doornemen en bestuderen

De gemeente gebruikt de reacties om te bepalen hoe we de komende 10 jaar om willen gaan met mobiliteit in Ambacht. Dus hoe we omgaan met autorijden, lopen, fietsen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid in ons dorp. De gemeente gaat nu de reacties naast andere gegevens leggen, zoals informatie over ongelukken en parkeren. Op deze manier ontstaat een totaalbeeld van verkeer en vervoer in Hendrik-Ido-Ambacht.

Mini-symposium

Begin 2021 organiseert de gemeente een 'mini-symposium' over mobiliteit. Deze bijeenkomst vindt fysiek óf online plaats. We geven dan een overzicht van knelpunten, meningen, opmerkingen en ideeën van de deelnemers. Daarbij willen we met elkaar van gedachten wisselen over de koers van de komende 10 jaar op het gebied van mobiliteit.

Op naar het Mobiliteitsplan 2030!

Halverwege 2021 stellen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een nieuw mobiliteitsplan tot 2030 vast. Daarvoor gebruiken ze jullie reacties en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Zo komen de gemeenteraad en het college van B&W tot een langetermijnvisie, die daarna uitgewerkt wordt naar een uitvoeringsplan.

Enquête elektrisch rijden

Rijdt u elektrisch, hebt u iets met elektrische auto’s en vind u het leuk om uw mening erover te delen? Doe dan mee met het Nationale EV en berijdersonderzoek 2020 van Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten: www.evrijders.nl/berijdersonderzoek

Meer informatie

Hebt u vragen, neemt u dan contact op met Mark de Vries, beleidsmedewerker van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: (078) 770 2738 of m.de.vries@h-i-ambacht.nl

Tekst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Foto Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!