vrijdag 30 oktober 2020

Alles over De Drechtsteden

Spelende kinderen

Actiegroep PoWWer protesteert tegen tijdelijke huisvesting Hellenbroekschool op speelplaats 'Het Grasveld'

30 september 2020 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT / HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op dinsdagavond 29 september protesteerde de actiegroep PoWWer tegen de tijdelijke huisvesting van de Abraham Hellenbroekschool. Deze school gaat verhuizen en zal tijdelijk gevestigd zijn op speelveld 'het Grasveld'. 

Het speelveld bevindt zich op de grens tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De bewoners uit de aangrenzende straten Polre, Welhorst (beide Zwijndrecht) en Watermunt en Reigersbek (Ambacht) hebben zich verenigd in actiegroep PoWWer die vreest voor problemen door de tijdelijke komst van een school. Vandaar dat woordvoerder Robert Pennings insprak tijdens de raadsvergadering van 29 september.

Bedenkingen bij tijdelijke huisvesting
Het hoofddoel van PoWWer is het behoud en bevorderen van een groene, speelrijke en (verkeers-)veilige buurt rondom de groenvoorziening en speelgelegenheid “Het Grasveld". Dat botst met de tijdelijke komst van een school. "Er bestaat ten eerste onzekerheid over de duur van het verblijf. Ten tweede kan het hemelwater nu al moeilijk weg, laat staan als er nog een gebouw bij komt. Ten derde vrezen we verlies van ons vrije uitzicht en speelruimte van onze kinderen. Een vierde punt is de geluidsoverlast van een tweede school in tijden van thuiswerken en ten vijfde vermindert die school de verkeersveiligheid en doorstroming", aldus Robert Pennings

"Een Wob-verzoek raakt kwijt"
Naast de inhoudelijke aspecten heeft Pennings moeite met het proces en de communicatie van de gemeente Zwijndrecht. "Ieder aanbod tot participatie wordt weggewuifd. Ambtenaren communiceren alsof de vergunning al is verleend en er niets meer tegen in te brengen is. Een Wob-verzoek raakt kwijt en pas na herhaaldelijk aandringen vanuit de bewoners, komt het na drie weken boven water. Het gevolg is verdaging en wij mogen nog vier weken extra op de informatie wachten. Daardoor kunnen wij vanavond niet verder inhoudelijk op de zaak ingaan."

Onbereikbare wethouders
Pennings vervolgt: "Wethouders zijn onbereikbaar of in ieder geval pas na (wederom) herhaaldelijk aandringen bereid tot een gesprek. Tijdens dit gesprek waarin de gemeente eindelijk onze inhoudelijke punten aanhoorde, gaf de wethouder aan dat de communicatie (of het gebrek eraan) zeker niet de schoonheidsprijs verdient, maar blijkbaar wel de normale gang van zaken is bij dergelijke procedures in deze gemeente."

"Jaloers op communicatiewijze van buurgemeente Ambacht"
Omdat enkele belanghebbenden in Ambacht wonen, kan Pennings beide gemeentes vergelijken, wat hij ook heeft gedaan. "Een vergelijking tussen beide gemeentes maakt me jaloers op de Ambachters. Vanuit die gemeente wordt in ieder geval wel proactief gereageerd, ook niet altijd met de boodschap die wij graag zouden willen horen, maar in ieder geval open, eerlijk en begripvol. Ook wordt er een beetje verbouwereerd gereageerd, aangezien de Gemeente Zwijndrecht een besluit wenst te nemen die ook inwoners uit deze gemeente aangaat en waarover, naar wij vernomen hebben, praktisch geen proactieve communicatie vanuit Zwijndrecht naar Ambacht over plaatsvindt. Het Wob-verzoek zal aantonen welke van beide gemeentes hierin de waarheid spreekt."

De Meij belooft nauwe samenwerking
Nadat Pennings had ingesproken, reageerde wethouder De Meij. Hij gaf aan dat de keuze voor een tijdelijke locatie "buitengewoon lastig" was, al kan hij de gevoelens van de bewoners goed begrijpen. "Ik ben het ook eens met de roep om eerlijke en zorgvuldigere communicatie en we gaan nauw samenwerken in het vervolgproces. Wat Ambacht betreft, we communiceerden in maart al op ambtelijk niveau, maar er was een misverstand bij de bestuurder daar", aldus wethouder De Meij. 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!