Realistisch Ambacht stelt vragen over komst asielzoekers

11 juli 2022 • 08:49 door De redactie
Realistisch Ambacht stelt vragen over komst asielzoekers

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Realistisch Ambacht wil geen asielzoekers in Ambacht uit de zogenaamde "veilige landen", zoals Marokko en Algerije. Deze asielzoekers maken volgens RA geen kans op een verblijfstatus. Dit blijkt uit schriftelijke vragen, die RA zondag 10 juli aan het college heeft gesteld. Hieronder staat integraal de brief van RA aan het college inclusief de gestelde vragen. 

Geen 'veiligelanders" in Ambacht
"Op 8 juli informeerde u ons via een raadsinformatiebrief over het voornemen om te besluiten tot noodopvang voor 30 asielzoekers in de sportzaal aan de Weteringsingel. De fractie van Realistisch Ambacht begrijpt de urgentie, maar wij betreuren niettemin dat de gemeenteraad hierover niet vooraf geconsulteerd is. Was dit wel gebeurd, dan hadden wij ingestemd onder een voorwaarde, namelijk dat er geen ‘veiligelanders’ in de noodopvang mogen komen, die geen kans maken op een verblijfsstatus maar wel in hogere mate worden geassocieerd met overlast en criminaliteit.

Solidair
Wij zijn solidair met de inwoners van Ter Apel, een gemeenschap die inderdaad ontlast móet worden. Wat we willen voorkomen is dat wij in Hendrik-Ido-Ambacht de lessen die daar geleerd zijn, opnieuw moeten doormaken; dit mede met het oog op de uiterst geringe handhavingscapaciteit die wij hier hebben.

Uit gegevens van de rijksoverheid blijkt dat asielaanvragen uit “veilige landen” zoals Marokko en Algerije feitelijk kansloos zijn. Realistisch Ambacht vindt dat de regering nu eindelijk moet stoppen met het toelaten van asielzoekers uit veilige landen en hen zo snel mogelijk terug moet sturen. Een andere optie zou zijn om deze groep in eerste instantie in een land in de regio van herkomst de eerste opvang te laten ondergaan.

Nu u ons meedeelt dat het formele besluit tot de noodopvang op 11 juli zal worden genomen, stellen wij u met spoed de volgende vraag:

 Bent u bereid om aan het nemen van dit besluit de voorwaarde te verbinden dat de rijksoverheid c.q. het COA aan onze gemeente geen asielzoekers aanbiedt die feitelijk geen kans maken op een verblijfsstatus (de ‘veiligelanders’)?

Daarnaast hebben wij enkele andere vragen met betrekking tot het besluit:

Monitoring
1. Waarom nemen binnen de Drechtsteden de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht het voortouw? Is gezocht naar afstemming met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio, waardoor wellicht grotere opvanglocaties mogelijk zouden zijn met de schaalvoordelen van dien? Naar ons idee is een microlocatie zoals de sportzaal veel minder efficiënt dan een grotere opvang waaraan meerdere gemeenten zouden kunnen bijdragen

2. U geeft aan dat al een begin wordt gemaakt met de inrichting van de opvanglocatie en de bijbehorende faciliteiten. U vermeldt daarbij ‘Uiteraard zal de gemeente de gang van zaken goed monitoren’. Wilt u verduidelijken of u hieronder ook verstaat dat u de (sociale) veiligheid in en om de locatie, zowel voor de asielzoekers alsook voor omwonenden, zult monitoren vanaf de start van de opvang tot begin oktober? Zo ja, hoe en door wie gebeurt dit en kunt u aangeven of dit ten koste gaat van andere vormen van toezicht en handhaving?

3. U geeft aan dat de noodopvang tot begin oktober in gebruik zal zijn. Weet u waarop de rijksoverheid c.q. het COA de verwachting baseert dat het daarna niet meer nodig zal zijn? Doet u aan hen enigerlei toezegging over een mogelijke verlenging"? 

Opvang cruiseschip
 4. Heeft u overwogen en de mogelijkheid beoordeeld om de 30 extra plekken te realiseren op het cruiseschip bij de Oekraïense oorlogsvluchtelingen, nu is gebleken dat het schip niet volloopt, terwijl het wel operationeel  zal zijn tot na begin oktober? Het wringt naar ons idee dat een nieuwe noodopvanglocatie wordt ingericht terwijl elders in de gemeente een opvanglocatie met ‘leegstand’ te maken heeft.

Dezelfde steun als Oekraïners
In afwachting van het antwoord op de vragen, spreken wij de hoop uit dat de asielzoekers aan de Weteringsingel mogen rekenen op dezelfde steun en betrokkenheid vanuit de Ambachtse samenleving en ondernemers als die de Oekraïense vluchtelingen ondervinden."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.