Gert de Jong: lidmaatschap Vereniging Ambachtse Ondernemers heeft grote meerwaarde

14 mei 2022 • 11:28 door Willem Schneider

FHENDRIK-IDO-AMBACHT - De Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) is in de loop van de jaren een begrip geworden. De VAO viert op 21 mei a.s. haar dertigjarig jubileum. Voor Ambacht.net is dit heugelijke feit aanleiding om een gesprek te hebben met de huidige, ambitieuze, voorzitter Gert de Jong.

Bekende ondernemer
Gert is geen onbekende in Ambacht. Zo was hij bijna negen jaren raadslid en is hij al ruim dertig jaar directeur van het ICT-bedrijf Altronic. Dit bedrijf heeft ca. 25 werknemers in dienst. “We doen bijna alles op het gebied van ICT, we bieden oplossingen van af de internet verbinding tot het volledig inrichten van de digitale werkplek en de bijbehorende cloud-omgevingen. Maar ook netwerkinfrastructuur en vaste- en mobiele telefonie. Onze klanten zitten vooral bij het midden en kleinbedrijf in de regio. En we hebben landelijk een aantal zorgorganisaties als klant,” vertelt Gert.

Uitdagingen
Waarom is hij voorzitter van de VAO geworden? Lachend: “Wel, ik ben in het verleden gevraagd als bestuurslid, misschien wel, omdat ik overal een uitgesproken mening over heb.” Sinds 2017 is hij voorzitter. Gert: “Ik heb de ambitie om van de VAO meer te maken dan alleen een gezelligheidsclub. Een uitdaging voor mij is om niet alleen meer leden te krijgen, maar het aandachtsgebied van de VAO te verbreden. Er zijn allerlei actuele thema’s die ik graag collectief wil oppakken: denk aan de duurzaamheidvraagstukken, het sociaal ondernemen, hoe om te gaan met het armoedevraagstuk, en een verbetering van de regionale samenwerking. Dat zijn uitdagingen voor de VAO om hier op een goede manier mee om te gaan.”

Voordelen VAO-lidmaatschap
Een dertigjarig jubileum roept de vraag op wat de VAO in die dertig jaar heeft bereikt. Wat zijn de in het oog springende resultaten, die zijn behaald?
“De VAO is voor elke ondernemer de belangenbehartiger bij de gemeente. Het ledenaantal groeit (nu zo’n 135) vier jaar geleden hadden we er nog ca. 110. Er is ruimte voor kleine en voor grote bedrijven. Die kunnen elkaar versterken.”  

De VAO neemt dus toe in ledenaantal. Maar er zijn nog veel Ambachtse ondernemers en zzp’ers, die nog geen lid zijn. Dat roept de vraag op waarom je als ondernemer lid zou worden.
Gert: “Je wordt lid van de VAO, omdat dit voor jou en voor de VAO toegevoegde waarde heeft. Op het moment dat jij wat komt brengen, dat kan zijn kennis, gezelligheid of je eigen netwerk, dan weet je zeker dat je altijd wat terug zal krijgen. Daarom zijn de netwerkfunctie en informatie-uitwisseling superbelangrijk! Neem het bedrijvenpark Ambachtse Zoom als voorbeeld. Dit is een circulair bedrijventerrein met specifieke eisen. Een voorbeeld bij uitstek om via de VAO ervaringen uit te wisselen en informatie te delen over aanpak, werkwijze, gezamenlijke vraagstukken en de bijbehorende oplossingen hiervoor. Als VAO gaan we dan het gesprek aan met de gemeente. We hebben dan ook voor kleinere bedrijven een belangrijke lobbyfunctie.”

Tijdens de coronacrisis heeft volgens Gert de Jong de VAO voor de horeca en contactberoepen, zoals schoonheidssalons en kapsalons, een voucheractie georganiseerd “Dan weet je zeker dat het op de plek terecht komt bij bedrijven die door de omstandigheden hard getroffen zijn. Het initiatief van Gemeente Belangen vindt Gert lastiger. “Het is een sympathiek idee, maar de uitwerking vind ik wat lastig. Het komt niet altijd terecht waar de pijn zit,” vindt de VAO-voorzitter.

Sociaal ondernemen 
Sociaal ondernemen ziet Gert als een uitdaging. Als het gaat om sociaal ondernemen en het armoedebeleid denkt hij dat Zwijndrecht hiermee al verder is dan Ambacht. Met name de wijze waarop er al samengewerkt wordt met de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven ziet Gert ook voor Ambacht nog wel kansen voor verbetering. “De vraag is echter hoe je ondernemers kunt verleiden om mensen met een beperking in dienst te nemen.”

Volgens De Jong heeft ‘sociaal ondernemen’ allerlei aspecten in zich. Het gaat niet alleen over mensen aan een baan helpen, maar ook andere vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening, eenzaamheid, of andere belangrijke gebeurtenissen die in een privé leven van een medewerker plaats kunnen vinden. “Je moet als werkgever, een veilige basis bieden, een luisterend oor hebben, en daarbij alert zijn en hulp bieden als dat nodig is.” Op de vraag of dit bij ondernemers goed geregeld is, moet Gert even nadenken. “Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat het bij kleine bedrijven enorm belangrijk is dat je je door je werkgever gezien en gehoord voelt. Dan is er ruimte om dergelijke zaken bespreekbaar te maken. Bij grote organisaties geldt uiteraard hetzelfde, maar dan vraagt het van afdelingsmanagers dezelfde attitude. Ik denk dat er in het bedrijfsleven nog wel een slag te maken is.”

Aandachtspunten in toekomst
Bij een jubileum kijkt je terug, maar ook vooruit. Daarom de vraag welke aandachtspunten ziet Gert voor de toekomst.

Aanbestedingsbeleid
In de eerste plaats denkt hij dan aan een transparanter aanbestedingsbeleid van de gemeente. Zo wil hij van de gemeente weten hoeveel opdrachten aan de Ambachtse ondernemers zijn of worden gegund. En: “Als Ambachtse ondernemers moeten we van de gemeente weten bij welke inkopers we terecht kunnen. Daar is nog een verbeterslag te maken.”

Betere ontsluiting en vroeg signalering
Verder verwijst De Jong naar de open brief, die de VAO met nieuwe ideeën naar het college heeft gestuurd. Belangrijk vindt hij een goede ontsluiting van en naar de A16.  “De Volgerlanden zorgt voor veel extra woon-werk verkeer, en er is een nieuw  bedrijvenpark. En we zijn ook voor een vroeg signalering als de brug naar Alblasserdam opengaat. Op andere plekken in Ambacht moet je al kunnen zien of de brug open is of gaat. Als deze brug open is, kunnen automobilisten dan een andere route nemen. Heel simpel!”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Een ander aandachtspunt is een grotere maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers. “Vorig jaar was er in Zwijndrecht een bijeenkomst van de 30 grootste bedrijven over dit onderwerp. Het “Nieuw Rijnlands Model” was toen het onderwerp van gesprek. Dit model roept ondernemers op hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Het Nieuw Rijnlands Model beoogt -kort samengevat- een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving,  en voldoende economische groei. Daar komen sociaal ondernemen, duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij elkaar. We moeten dit omzetten in concrete doelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we gezamenlijk met alle bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht proberen om 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen 2 jaar aan een baan te helpen. Dat is niet makkelijk en daar hebben we ook de overheid en betrokken instanties (zoals UWV en Sociale Dienst) hard voor nodig.”

 Drechtsteden beter op de kaart
Tenslotte wil Gert de Jong met de VAO de regio Drechtsteden economisch beter op de kaart zetten. De VAO speelt een belangrijke rol in de regio Drechtsteden en is vertegenwoordigd in de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Zijn idee is dat niet alleen door vergroting van het aantal leden (“er zijn nog minimaal 200 bedrijven die nog geen lid zijn van de VAO”) te doen.

Door de samenwerking te zoeken tussen bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, zorginstellingen en de overheid, kunnen we vanuit de diverse belangen mét elkaar de beste resultaten bereiken. Als de overheid bijdraagt in het faciliteren en organiseren, kan de uitvoering met behulp van de andere partijen prima plaats vinden. “We moeten een visie hebben voor de langere termijn, maar ook zichtbare resultaten boeken op korte termijn. Niet alleen denken, maar ook doen,” vindt Gert. “Dit vraagt om een goede samenwerking lokaal, maar ook zeker regionaal. Veel vraagstukken overstijgen de lokale gemeentepolitiek en moeten wel regionaal worden aangepakt. Denk aan de energie transitie, woningbouw, recreatie, zorg en onderwijs.”

“Welkom in de Drechtsteden”
In dat kader is een aanpak van de verkeersinfrastructuur en ontsluitingswegen volgens hem gewenst. “De buitenstaander of bezoeker van de Drechtsteden kijkt naar grijze geluidswallen langs de rijkswegen als hij de Drechtsteden binnenrijdt. Er zijn nog veel bedrijventerreinen die aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met meer groen en een minder rommelige uitstraling. Dat geldt ook voor bedrijventerrein De Sandeling. Bovendien als je een Drechtstedengemeente binnenrijdt en eerst een bord “Welkom in de Drechtsteden” ziet, en daarna prachtig gekleurde geluidswallen, voorzien van foto’s van alle pareltjes die de Drechtsteden rijk is aan monumenten en industrie, nodigt dat veel meer uit om je hier te willen vestigen,” glundert Gert.

Zie ook het interview met Gerard Vaandrager, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.