Gemeenteraad kiest voor ontwikkeling van visie op religieus erfgoed in de stad Dordrecht

12 november 2020 door de redactie
Gemeenteraad kiest voor ontwikkeling van visie op religieus erfgoed in de stad Dordrecht
Ook religieus erfgoed in Dordrecht: De Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg.

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht heeft met de grootst mogelijke meerderheid - 38 van de 39 stemmen - ingestemd met een motie om als stad te proberen geld van het Rijk binnen te halen om een visie op kerken en religieus erfgoed te ontwikkelen.

De landelijke regeling staat voor een (start) aanvraag vanuit Dordt tot 15 februari 2021 open. Het besluit viel tijdens de behandeling van de gemeentegroting 2021.

Het huidige kabinet heeft er ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van een actuele visie. Vier jaar geleden gaven in dagblad Trouw D66-voorman Alexander Pechtold en ChristenUnie leider GertJan Segers een voorzet. Ze kwamen samen naar buiten met een pleidooi  voor meer aandacht voor religieus erfgoed. Daarom werd het opgenomen in het programma van het kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie.

Daarom werd de motie in de gemeenteraad van Dordrecht  eerst ondertekend door de raadsleden Joost Veldman (ChristenUnie/SGP) en Paul Tiebosch (D66). Ook de fracties van CDA en Beter voor Dordt (BVD) zetten onder de motie  hun handtekening.

PvdA

Tijdens een debat in de gemeenteraad vroeg PvdA-raadslid Cor van Verk om ook verder te gaan denken dan kerken-erfgoed.

Hij noemde het erfgoed van andere wereldgodsdiensten, zoals de Islam en het Jodendom.De Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg wordt ook tot religieus erfgoed gerekend.  De opmerkingen van Van Verk worden via de notulen van de gemeenteraadsvergadering  aan de motie kerkenvisie verbonden. 

De fractie GroenLinks stemde voor omdat door het ontwikkelen van een visie op religieuze gebouwen ervaring kan worden opgedaan om aan meer gebouwen in de stad te denken. ,,We zien hierin een opmaat voor een bredere visie", aldus raadslid Chris van Benschop tijdens de stemverklaring.

In het verleden had de gemeente Dordrecht daar al een speciale commissie voor onder de naam: COSCA.

Die afkorting stond toen voor de commissie sociaal culturele accommodaties.  Alle gebouwen voor dat welzijnswerk werden in kaart gebracht om de beschikbare ruimtes - zeker als er huisvestingsnood was - beter te kunnen verdelen. Ook kon de kwaliteit van de huisvesting worden gevolgd om eventueel wat te doen. De COSCA bracht ook de eigendomsverhoudingen in kaart van de accommodaties, zodat sneller overleg gevoerd kon worden.

Migranten kerken

Fractievoorzitter Joost Veldman van de ChristenUnie/SGP gaf tijdens de bespreking in de raad ook aan, dat  veel migranten kerken in Dordrecht met een ruimte probleem kampen. Volgens een recent onderzoek zijn er circa dertig migranten kerken in de  stad van klein naar veel groter.

Het Platform van Dordtse Kerken heeft de beraadslagingen in de gemeenteraad op de voet gevolgd. Gezien het gegeven dat de raad heefft besloten is nu het college van burgemeester en wethouders aan zet. Voorzitter Hans Berrevoets ziet nog meer kansen als breder wordt gedacht over een visie op erfgoed en huisvesting, maar wijst ook op haken en ogen aan het gesprek. ,,Het is in elk geval goed om met elkaar rond tafel te zitten. Als platform kunnen we het contact begeleiden. Het is goed dat in het besluit van de gemeenteraad wordt aangegeven te onderzoeken hoe het ligt met het draagvlak voor het gaan maken van een kerkenvisie. In de eerste fase gaat hhet er echhter alleen om om een formele aanvraag te doen voor half februari."

 

,,Het Platform van Dordtse kerken vindt dat met behoud van ieders geloof  een blijvende dialoog nodig is in de stad die verder gaat dan de eigen kerkmuren.  Daarom is secretaris Dik van der Zeijden bezig met een verkenning van de mogelijkheden om gesprekken op gang te brengen in 2021 rond een Abrahamkring. De aartsvader Abraham is van grote betekenis in het Joodse geloof, bij de islam en in het christendom. "

 

Tekst aangenomen motie kerkenvisie:

Onderwerp: maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie

De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 10-11 november 2020 behandelende de begroting 2021.


Constaterende dat:
Dordrecht beschikt over een veelheid van religieus erfgoed waaronder een fors aantal (zeer) oude kerkgebouwen.
Kerkgebouwen naast voor kerkdiensten, vaak ook gebruikt worden voor een breed scala aan maatschappelijke en culturele activiteiten. Zo spelen kerkgebouwen met regelmaat een belangrijke rol in de promotie van de stad en bij de opening van evenementen
Kerkengebouwen door diverse ontwikkelingen in ongebruik kunnen raken, van functie(s) wisselen en soms ook gesloopt worden (zoals de Maranathakerk).
Dordrecht van oudsher zorgvuldig wil omspringen met bijzondere gebouwen.
Het kabinet ook kerken wil beschermen die geen (rijks)monument zijn en de minister gemeenten oproept met een zogeheten “kerkenvisie” te komen.
Overwegende dat:
Kerkgebouwen door hun voorkomen, functie en vaak lange geschiedenis een belangrijke rol vervullen in het weefsel van de stad, het straatbeeld en het cultureel en maatschappelijke leven.
Dit erfgoed ook in de toekomst van waarde is voor de stad.
Er op dit moment geen gecoördineerde visie is om dit erfgoed over te dragen aan toekomstige generaties.
Het bij het eventueel herbestemmen van kerkgebouwen voor andere functies goed is als er vooraf, in overleg met alle belanghebbende partijen, kaders worden gesteld zodat er breed gedragen besluiten kunnen worden genomen op grond van een gezamenlijk vormgegeven visie.
Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Waarbij het opstellen gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid.
Het ministerie van OCW-subsidie beschikbaar stelt voor het opstellen van een ‘kerkenvisie’ en de uiterste aanvraagdatum daarvoor 15 februari 2021 is.

Is van mening dat:
Kerkgebouwen belangrijk zijn omdat ze niet alleen gezichtsbepalend zijn en er dikwijls een historie aan gekoppeld is, maar vaak ook inwoners zonder binding met het geloof waarde hechten aan deze bouwwerken bijvoorbeeld als herkennings- of oriëntatiepunt.
Verzoek het college om:
Het draagvlak na te gaan om te komen tot een kerkenvisie.
Voor de uiterste aanvraagdatum een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van OCW en samen met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen de gemeente.
Hierover de raad tijdig te informeren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.