Water Natuurlijk: 'Armoede niet vergroten, maar verkleinen'

10 maart 2020 door Hennie van der Zouw
Water Natuurlijk: 'Armoede niet vergroten, maar verkleinen'

REGIO - Armoede, het bestaat ook in een rijk en welvarend land als Nederland. Een aanhoudende stroom van berichten in de media laat daar geen misverstand over bestaan. Weliswaar is een waterschap er niet voor een inkomensbeleid, maar als een overheid die belasting int speelt zij wel een rol. In de komende bestuursvergadering staat het onderwerp “kwijtschelding” op de agenda. Het voorstel is om lasten te verschuiven en de minder bedeelden zwaarder te gaan belasten. Water Natuurlijk is daar tegen.

Kwijtschelding
Het beheer van de waterkeringen, het onderhoud van de wegen, de zorg voor droge voeten en het zuiveren van ons afvalwater zijn onmisbaar.  Ze kosten veel geld en daarom stuurt een waterschap  belastingaanslagen aan inwoners en bedrijven. Dat is bij wet zo geregeld. Er is een groep mensen die moeite hebben met het betalen van deze belasting. Het waterschap Hollandse Delta heeft tot op heden een beleid op het gebied van kwijtschelding dat overeenkomt met dat van de gemeenten in het gebied. Mensen kunnen daar een beroep op doen en als ze aan bepaalde normen voldoen worden ze vrijgesteld van deze belasting. Het gevolg is uiteraard dat mensen en bedrijven die het financieel beter hebben iets meer moeten betalen.

Verschuiving van lasten
In de komende verenigde vergadering wordt besloten over een voorstel “versobering kwijtscheldingsregeling”.  Dit voorstel werd ingediend door de categorie “gebouwd”. Zij vertegenwoordigen de bedrijven. Het gevolg van dit voorstel zal zijn dat een huishouding zin dat wel belasting moet betalen 3 tot 9 euro per jaar minder gaat betalen. De omvang van het gezin en of je huiseigenaar bent of huurder maken een verschil. Mensen die nu gebruik kunnen maken van de kwijtscheldingsregeling gaan veel meer betalen. Afhankelijk van hun situatie zijn hun meerkosten  60 tot 180 euro per jaar. Voor veel mensen zal dit tot grote problemen leiden.

Sociaal beleid broodnodig
Eén op de vijf kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, waardoor deze kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Ook in andere delen van de Hollands Delta zijn soortgelijke problemen. Voedsel- en kledingbanken schieten als paddenstoelen uit de grond, er zijn allerlei acties nodig om deze kinderen toch een cadeautje te geven met hun verjaardag of mee te kunnen met een uitje van de school.

Water Natuurlijk vindt dat de druk op deze “minder bedeelden” niet groter moet worden. Met het hanteren van het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt een goede bijdrage geleverd om de samenleving in balans te brengen en te houden. Water Natuurlijk vindt dat dat zo moet blijven. Het versoberen van het kwijtscheldingsbeleid brengt de samenleving verder uit balans en is daarom ook economisch contraproductief.

Er komt bij dat het niet alleen een verschuiving van de lasten tot gevolg heeft, maar ook een kosten verhoging. De inning van belastingen bij mensen die het niet of nauwelijks kunnen betalen is lastig en daar zullen dus vaker incassobureaus en deurwaarders aan te pas komen. De fractie van Water Natuurlijk is dan ook tegen het voorstel voor versobering van het kwijtscheldingsbeleid.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.