donderdag 28 oktober 2021

Alles over De Drechtsteden

Dordrecht zet zich in voor een 'Veilig Thuis'

19 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Maatschappelijke organisaties en gemeenten werken samen om geweld in huiselijke kring tegen te gaan

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden pakken samen huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Zij hebben over die aanpak afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’. Dordrecht heeft daartoe als centrumgemeente het initiatief genomen. Met deze visie loopt de regio landelijk voorop.

Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem, waarvoor het Rijk nadrukkelijk aandacht vraagt. Centrumgemeenten, waaronder Dordrecht, is gevraagd om in overleg met regiogemeenten een regiovisie op te stellen voor de aanpak van huiselijk geweld. In onze regio is dat voortvarend opgepakt. Naast gemeenten is ook intensief samengewerkt met meer dan twintig partners uit de zorg, het onderwijs, de jeugdzorg, politie en justitie.

Afspraken
In de regiovisie staan afspraken over preventie, signalering, stoppen van geweld en nazorg. Wethouder Wagemakers (maatschappelijke ondersteuning): “Huiselijk geweld heeft een enorme impact op mensen. We willen dit zo effectief mogelijk aanpakken en vooral voorkomen. Alle partijen hebben hun verantwoordelijkheid gepakt. Die gezamenlijke bereidheid om tot een aanpak te komen heeft ertoe geleid dat we landelijk een koploper zijn met dit plan. Dordrecht voert als centrumgemeente de regie en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken. Want het is natuurlijk het resultaat dat telt.”

Convenant
Het Dordtse college van burgemeester en wethouders heeft de regiovisie ‘Een veilig thuis’ vastgesteld. De komende weken volgen naar verwachting de andere colleges en besturen van samenwerkingspartners dit voorbeeld. Begin 2014 bekrachtigen alle partijen de samenwerking door ondertekening van een convenant.

Lees meer over:

geweld huiselijke kring
Deel dit bericht met je vrienden!