donderdag 28 januari 2021

Alles over De Drechtsteden

Drechtsteden tekenen convenant duurzame mobiliteit

6 maart 2013

HENDRIK IDO AMBACHT -  Tijdens Drechtstedendinsdag van 5 maart a.s. hebben regionaal portefeuillehouder duurzaamheid Henk Mirck en regionaal portefeuillehouder mobiliteit, Sjoerd J. Veerman een convenant ondertekend dat tot doel heeft duurzame logistiek te stimuleren, De heer P.H.P.Sierat, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de heer. Ch. Bruggink,, algemeen voorzitter EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport waren medeondertekenaar, Ook de andere portefeuillehouders mobiliteit in de Drechtsteden hebben het convenant ondertekend. De Drechtstedendinsdag vond plaats in het Gemeentehuis in Zwijndrecht.

Lean and green
Regionaal portefeuillehouder duurzame mobiliteit, Sjoerd J. Veerman nam op donderdag 8 november de Lean & Green Logistic Award voor de Drechtsteden in ontvangst. Drechtsteden is de eerste gemeentelijke regio die een award heeft ontvangen en hoort daardoor bij de koplopers duurzame mobiliteit. Het convenant is een nadere overeenkomst, waarin intenties worden uitgesproken om de positie van koploper nader inhoud te geven.

Voornemens
In het convenant worden zestien voornemens uitgesproken. De belangrijkste (dubbel)doelstelling is het versterken van de economische vitaliteit van de Drechtsteden en de verbetering van de leefomgevingkwaliteit. “Wij.streven naar een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid”, zegt regionaal portefeuillehouder Veerman.In vier jaar tijd moeten overheid en bedrijfsleven de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en de overlast van (bevoorradend) verkeer terugdringen. Concreet: er minder kilometers gereden worden en er moeten schonere kilometers gemaakt worden. Vervoerbewegingen moeten qua tijd en plaats geoptimaliseerd worden. zodat minder hinder optreedt en betere doorstroming wordt verkregen. Een actieplan wordt nader uitgewerkt om die doelstellingen te realiseren.

Actieplan
Alle acties zijn gebundeld in de agenda duurzame mobiliteit Drechtsteden. Voorgenomen acties betreffen zowel het verduurzamen van personenvervoer als vrachtverkeer. Hybride stadsbussen, elektrisch personenvervoer en oplaadpunten, zonneponten en het bevorderen van fietsgebruik moeten naast de Waterbus en de Merwedelingelijn bijdragen aan de doelstellingen. Andere acties betreffen onder meer de inventarisatie van kansen voor een varend kennis-, opleidings- en promotiecentrum duurzame binnenvaart, walstroomvoorzieningen, verduurzaming wagenpark gemeenten en efficiënte en duurzame bouwplaatsen.

Lees meer over:

actieplan
Deel dit bericht met je vrienden!