zondag 28 november 2021

Alles over De Drechtsteden

Van der Kevielocatie wordt gesloopt

31 augustus 2012 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - In 2010 zijn voor deze collegeperiode drie belangrijke deelgebieden benoemd waaronder de (herontwikkeling van de) Van der Kevielocatie. In mei 2011 is besloten tot huuropzegging van alle lopende huurovereenkomsten in het complex per medio 2012. De huurbeëindiging van de laatste winkeliers is inmiddels afgerond. Alle ruimten in de voormalige Van der Keviepanden zijn nu leeg.

Begin september wordt begonnen met het afsluiten van de winkelpanden door de nutsbedrijven (elektra, water, telefoon enz.). Een week later start de asbestsanering. Bij een asbestinventarisatie is in beperkte mate lichtasbesthoudend materiaal aangetroffen in de nokvorsten van de winkelunits.

Na deze saneringswerkzaamheden wordt medio september gestart met de sloop van de kop van het complex. De verwachting is dat de sloop van dit deel eind september gereed is. Begin oktober wordt ter plekke verharding aangebracht en kan dit nieuwe deel van het marktplein in gebruik worden genomen vlak voor de feestelijkheden van het vijfjarig bestaan van De Meent op 5 en 6 oktober

De sloop van het gehele complex is naar verwachting uiterlijk eind oktober gereed. Rond het dan braakliggende terrein wordt een twee meter hoog gesloten houten hekwerk geplaatst. Op het hekwerk worden panelen aangebracht die door schoolkinderen zijn beschilderd. Het houten hekwerk blijft staan tot de start van de nieuwbouw op de Van der Kevielocatie.

Foto: Wim Schut

Deel dit bericht met je vrienden!