donderdag 28 oktober 2021

Alles over De Drechtsteden

Gemeente start campagne: in Dordrecht doen wij normaal!

1 december 2009

DORDRECHT - Voor een veilige stad moet je knokken! Dat is een leus van de Dordtse campagne tegen geweld die op 1 december start. De publiekscampagne In Dordrecht doen wij normaal maakt gebruik van prikkelende stellingen en laat inwoners nadenken over hun eigen gedrag bij agressie en geweld.

Dordrecht is een veilige stad, zo blijkt uit politiecijfers. Toch komt hier, net als in andere steden, geweld en agressie voor. Op straat, in de bus, op school en op de sportvereniging kunnen Dordtenaren met agressief gedrag worden geconfronteerd. De gemeente wil daarom inwoners laten nadenken over hun eigen rol. Daarnaast biedt de gemeente middelen aan die helpen om agressie en geweld terug te dringen. Het unieke aan deze publiekscampagne is dat deze verschillende geweldsthema’s met elkaar verbindt.

Zes onderwerpen
Onderwerpen waar de campagne aandacht aan schenkt zijn:

1. (verbaal) geweld tegen mensen met een publieke taak zoals buschauffeurs, toezichthouders, politiemensen, brandweer- of ambulancemedewerkers;
2. geweld op straat;
3. uitgaansgeweld;
4. huiselijk geweld;
5. geweld en agressie op sportverenigingen en
6. agressief gedrag op scholen zoals (cyber)pesten.

Campagne
Met deze campagne wil de gemeente zoveel mogelijk Dordtenaren bereiken. U komt de campagne daarom overal tegen in de stad: in bushokjes, op driehoeksborden, achterop de bus en in de McDonalds. Naast deze publiekscampagne worden sportverenigingen, de horeca en scholen benaderd met eigen middelen.

Lokale horeca
Voor de lokale horeca zijn stickers, A3 en A2 posters ontwikkeld die opgehangen kunnen worden in de uitgaansgelegenheden.

Huiselijk geweld
Op 10 december vindt de regionale conferentie Huiselijk geweld en kindermishandeling in Dordrecht plaats. Daarnaast vragen posters bij huisartsen, apotheken en ziekenhuizen aandacht voor huiselijk geweld.

Sportverenigingen
Sportverenigingen kunnen een gratis workshop sport en gedrag aanvragen waarmee sportief gedrag met ouders, trainers en kaderleden besproken wordt. Posters en ballen ondersteunen sportief gedrag op verenigingen.

Middelbare scholen
Dordtse middelbare scholen ontvangen posters en freecards waarmee aandacht gevraagd wordt tegen pesten. De school met de meeste ingeleverde freecards wint een optreden van rapper Risk. Daarnaast wordt in het lesprogramma een dvd getoond waarin op een ludieke wijze het thema agressie op school onder de aandacht gebracht wordt.

De campagne loopt van 1 december dit jaar tot 22 februari 2010. Meer informatie over de campagne vindt u op www.dordtveilig.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!