File A15 op de agenda gemeenteraad

09 december 2011

HENDRIK IDO AMBACHT -  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2011 werd de fileproblematiek op de A15 aan de orde gesteld.
Hiervoor werd een motie ingediend VVD-er Annemarie Burger en deze werd onderschreven door alle fracties, behalve de fractie van AUB. De motie is gisteravond unaniem aanvaard.

De tekst is als volgt:

Wij consteren:

 • dat de Drechtsteden in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte onderdeel uitmaken van het prioritaire gebied Mainport Rotterdam
 • dat de Mainport Rotterdam gebaat is bij robuuste achterlandverbindingen om een multi-modale ontsluiting van het haven-industriele complex mogelijk te maken.
 • dat de achterland verbinding A15 hierin een onmisbare schakel vormt , waarbij het traject Papendrecht – Gorinchem in toenemende mate als een (zeer) congestiegevoelig traject geldt. Hierbij overwegend dat toe- en afrit van de A15 t.h.v. Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht evenredig onder druk staan.
 • dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Ministerie van Infrastructuur en Milieu), de Provincie Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de GR Drechtsteden zich op 29 juni 2009 in het kader van het programma Randstad Urgent en met het oog op de mogelijke komst van een Container Transferium in polder Nieuwland hebben verbonden aan een studie naar de verkeersdoorstroming op de A15 op het specifieke baanvak Papendrecht - Gorinchem
 • dat een verkennende doorstroomstudie op de A15 tussen Ridderkerk en Deil de noodzaak van een vervolgstudie naar oplossende maatregelen voor de optredende “schokgolffiles” op het traject Papendrecht - Gorinchem onderstreept
 • dat de Minister tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT op 7 november 2011 niettemin besloten heeft om deze vervolgstudie van de BO-MIRT agenda af te halen, met als argumentatie dat er geen financiële ruimte is voor de uitvoering van maatregelen die eventueel uit de studie voortvloeien

Wij zijn van mening:

 • dat het wel degelijk zinvol is om vervolg te geven aan de verkennende doorstroomstudie ten einde voor de knelpunten op het traject Papendrecht – Gorinchem v.v., zowel oplossingsrichtingen als de daarmee gepaard gaande kosten concreet in beeld te brengen
 • roept de Minister van Infrastructuur en Milieu op de gevraagde vervolgstudie alsnog uit te laten voeren
 • en verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
 • zich, in samenwerking met andere belanghebbende partijen, maximaal in te spannen om tot een vervolgstudie te komen gericht op oplossing van de congestie op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem en Ridderkerk
 • deze uitspraak van de gemeenteraad zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.