zondag 28 november 2021

Alles over De Drechtsteden

Coronapas
13
okt

Coronapas

Na een afwezigheid van 10 maanden heb ik mijn werkzaamheden als raadslid in de gemeente Papendrecht weer hervat.
Mijn absentie begon middenin de corona periode en was daar voor een deel ook aan gerelateerd. Als persoon, maar ook als politicus vind ik hier dus echt wel wat van.

De corona pas heeft duidelijk niet mijn voorkeur, maar landelijk is besloten dat deze wel ingevoerd wordt en dus hebben we er helaas mee te maken. Als raadslid en privé ook als politieman heb ik een ambtseed afgelegd die aangeeft dat ik de wetten in dit land eerbiedig en daarnaar zal handelen. Het indienen van moties die daar tegenin gaan, kan ik daarom niet in behandeling nemen. Ik heb dus bij mijn eerste raadsvergadering na mijn afwezigheid niet aan deze beraadslagingen deelgenomen. Ik ben geen wegloper, maar heb naar eer en geweten gehandeld. Iedereen maakt daarin zijn eigen afwegingen en die respecteer ik ook. Ik verwacht dat dat respect dan wel wederzijds is. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Ik vind het heel goed van de gemeente Papendrecht dat zij ruimte hebben gegeven aan het verschaffen van info of het daadwerkelijk helpen bij het verkrijgen van de corona pas. Los van het feit of je voor- of tegenstander bent. Het aanbod van de gemeente bleek echt in een behoefte te voorzien, niet voor niks hebben ruim 500 inwoners hier gebruik van gemaakt en deze inwoners zijn zelfs breder geholpen dan alleen maar het voorzien in een pas. De werking van DigiD bleek voor velen al een drempel, ook hierin zijn velen geholpen. Precies wat je van een gemeente als handreiking naar haar inwoners mag verwachten.

De eerste weken opnieuw op het politieke pad zijn daarmee direct al intensief, maar als politicus en als gemeente zijn we er voor onze inwoners. Ik ben er van overtuigd dat dat voor alle raadsleden geldt, binnen de wet- en regelgeving die ons daarvoor ten dienste staat.

Rest mij nog ook via deze weg mijn vervanger, René van Engelen, te bedanken voor het op waardige en goede wijze vervangen van mij in de raad.
Ik ben er weer, u kunt op mij rekenen!

Deel dit bericht met je vrienden!

Bert Grimmius

Bert Grimmius

Bert Grimmius, 58 jaar, getogen in Papendrecht, even weggeweest, maar nu alweer 26 jaar hier, met veel plezier, woonachtig. Fractievoorzitter GroenLinks.

Werkzaam als politieagent bij de Politie Eenheid Rotterdam.

Scheidsrechter in de voetbal, regelmatig op de racefiets te zien, betrokken bij goede doelen, met name de kankerbestrijding.

Als rode draad het in dienst staan van de burger, daar krijg ik energie van.

Overzicht columns